کارتن و چاپ فلکسو
 
کارتن معمولی
 
 
در این مجموعه تولیدی کارتن های معمولی به صورت دوطرف درب و یکطرف درب می باشد ، توسط دستگاه ارنگ اتوماتیک با کیفیت بالا و با سرعت 5000 شیت در ساعت چاپ و برای چسب با دستگاه لب چسب زن انتقال می یابد . در این مرحله شیت چاپ شده توسط دستگاه لب چسب زن اتوماتیک با سرعت بالا چسبیده و به تعداد معین (طبق درخواست مشتری) شمارش و دسته بندی و به دستگاه تسمه کش انتقال داده می شود و بعد از بسته بندی بارگیری و ارسال آماده می گردد . 
 
ورقه های مصرفی جهت ساخت کارتن عبارت است از :
 
ورق سه لایه - A فلوت - B فلوت - C فلوت - E فلوت 
 
ورق پنج لایه - B.C فلوت - A.B  فلوت  - B.E  فلوت  - A.E  فلوت