جعبه های مقوایی برای محصولات و کالاهای کمتر از یک کیلو گرم با استفاده از مقواهایی که در یک رو دارای پوشش مناسب چاپ می باشند طراحی و چاپ و تولید می شوند. مقوای جعبه سازی بر اساس پایه یا اصطلاحا پشت خود نام گذاری می شود . پشت طوسی ، پشت سفید ، پشت کرم  و ایندل برد، رایج ترین آنها در ایران است . مقاومت ، صافی و سفیدی سطح ورق برای چاپ مطلوب ، وابسته به پایه ورق مقواست و نیز تاثیر گذار بر قیمت آن است . پشت طوسی کم هزینه ترین و ایندل برد مرغوبترین ورق مقوای جعبه سازی است.

 

کاغذ مصرفی جهت ساخت ورق کارت :
کاغذهای مصرفی که در این مجموعه مورد مصرف قرار می گیرند بنا به درخواست مشتریان گرامی و متناسب با نوع محصول می باشد که با ابعاد و وزن محصول تناسب داشته باشد و محصول مورد نظر را از آسیب دیدگی هایی مانند فشار ، ضربه و رظوبت نگاه دارد . 
 
انواع کاغذ های کارتن در این مجموعه عبارت است از :
کاغذ کرافت خارجی - کاغذ کرافت ایرانی - کاغذ خارجی و ایرانی - کاغذ تست لایتر و کاغذ مازندران